2014 Golf Scores
Name Orig
Hcp
Adj
Hcp
Gross
Avg
WK 1
front
Wk 2
back
Wk 3
front
Wk 4
back
Wk 5
front
Wk 6
back
Wk 7
front
Wk 8
back
Wk 9
front
Wk10
back
Swartz 5 3 38.50 40 38 38 ---- ---- 42 36 38 37 39
Jones 4 3 39.22 41 43 37 37 40 44 38 37 36 ----
Irwin 4 4 40.38 41 44 36 43 ---- 43 39 39 38 ----
Murray 3 4 40.70 41 47 40 42 38 42 36 42 39 40
Wilk 5 4 41.00 43 42 37 44 40 42 41 36 42 43
Hereshko 5 4 41.00 40 42 42 45 41 42 39 40 40 39
Bowers 4 4 41.75 ---- 50 40 45 43 44 37 ---- 38 37
Gomez 8 6 42.56 48 50 38 39 ---- 42 43 39 42 42
Gjurich 5 5 42.57 41 51 41 40 41 42 42 ---- ---- ----
Ross 6 6 43.00 40 42 ---- 48 45 49 40 36 45 42
Kleman 7 6 43.10 42 46 40 44 41 46 40 46 41 45
Kolo 6 6 43.30 42 44 43 46 43 45 40 44 42 44
Evans 11 7 43.60 43 42 47 45 46 45 37 42 45 44
Hoppes 8 7 43.75 ---- 49 38 ---- 39 45 41 46 45 47
B.Ficca 6 6 44.10 42 49 41 48 42 47 39 47 44 42
Steibing 7 7 44.50 46 43 42 46 44 50 45 42 40 47
McCormick 8 7 44.90 44 48 45 46 44 49 38 46 44 45
Whittington 8 8 45.75 42 49 45 46 44 46 ---- 47 47 ----
McPherson 12 10 47.10 42 46 48 52 43 52 47 46 49 46
Fickes 8 9 48.11 ---- 46 53 46 52 51 47 44 47 47
League Avg 6.50 5.79 42.94 42.24 45.55 41.63 44.56 42.71 45.40 40.26 42.06 42.16 43.06
Team Net Scored
Team     Net
Avg
WK 1
front
Wk 2
back
Wk 3
front
Wk 4
back
Wk 5
front
Wk 6
back
Wk 7
front
Wk 8
back
Wk 9
front
Wk10
back
McPherson/Evans     31.00 25 31 34 34 30 33 26 30 35 32
Kolo/McCormick     32.30 30 34 32 34 31 35 29 32 31 35
B.Ficca/Ross     32.30 28 34 32 38 31 38 29 30 31 32
Hoppes/Jones     32.40 33 35 26 33 30 36 29 33 33 36
Steibing/Irwin     32.70 32 33 27 32 33 39 34 31 30 36
Wilk/Swartz     32.80 32 30 29 38 34 36 31 29 33 36
Gomez/Fickes     33.00 38 35 28 29 35 34 35 29 34 33
Hereshko/Murray     33.10 34 36 33 33 32 34 30 34 33 32
Gjurich/Kleman     33.40 30 39 30 33 32 33 34 37 34 32
Whittington/Bowers     34.00 33 39 30 38 33 34 31 37 33 32
Team played with sub
Team played with Ghost score
Opponent Net Scored
Team     Net
Avg
WK 1
front
Wk 2
back
Wk 3
front
Wk 4
back
Wk 5
front
Wk 6
back
Wk 7
front
Wk 8
back
Wk 9
front
Wilk/Swartz     31.44 25 35 27 38 30 34 30 30 34
Steibing/Irwin     31.67 30 34 29 33 33 33 31 29 33
B.Ficca/Ross     31.67 33 33 28 33 30 34 34 29 31
Gomez/Fickes     32.22 30 30 32 34 35 36 29 31 33
Whittington/Bowers     32.78 28 34 26 33 35 36 34 34 35
Hereshko/Murray     33.00 33 31 30 32 31 38 31 37 34
Hoppes/Jones     33.00 34 39 30 38 34 34 26 32 30
McPherson/Evans     33.33 32 36 32 34 31 39 26 37 33
Gjurich/Kleman     33.78 38 35 33 38 33 35 29 30 33
Kolo/McCormick     34.11 32 39 34 38 32 33 35 33 31
Opponent played with sub
Opponent played with Ghost score