2019 Golf Scores
Name Orig
Hcp
Adj
Hcp
Gross
Avg
WK 1
front
Wk 2
back
Wk 3
front
Wk 4
back
Wk 5
front
Wk 6
back
Wk 7
front
Wk 8
back
Wk 9
front
Wk10
back
Murray 3 3 38.50 35 38 37 39 41 40 40 38 39 38
Irwin 2 3 39.20 36 40 41 41 37 41 41 40 37 38
Hodges 3 3 39.30 39 38 36 39 39 40 38 41 38 45
Notestine 4 3 39.33 37 43 36 40 43 40 38 38 ---- 39
A.Moyer 3 3 39.88 43 39 41 ---- 38 41 ---- 40 39 38
Hereshko 5 4 40.20 38 38 37 43 45 43 40 37 41 40
Jones 3 5 40.33 41 35 37 42 43 44 ---- 41 43 37
Gjurich 6 5 41.40 40 42 42 39 42 41 46 40 41 41
Lindsay 4 4 41.57 41 39 41 44 ---- ---- ---- 42 40 44
Kolo 3 4 41.70 38 41 40 44 37 45 44 39 42 47
Hoppes 5 5 42.10 39 46 47 39 42 46 42 36 43 41
Wilk 4 5 42.40 44 42 41 43 41 41 43 43 42 44
Ross 9 6 42.78 44 ---- 37 47 41 43 46 45 42 40
Kleman 5 5 43.20 43 46 44 45 47 46 43 42 34 42
Swartz 4 6 43.43 44 ---- 41 ---- 37 ---- 50 45 46 41
Lipkin 6 6 43.56 44 43 44 45 45 47 40 39 ---- 45
Steibing 6 6 44.22 ---- 46 44 42 41 49 44 42 42 48
B.Ficca 8 9 45.43 39 48 ---- 43 53 ---- ---- 47 47 41
Kohler 9 8 47.00 46 45 52 46 47 ---- 43 46 48 50
McCormick 10 8 47.50 48 49 46 49 42 46 44 48 51 52
League Avg 5.10 5.05 42.15 41.00 42.11 41.26 42.78 42.16 43.31 42.63 41.45 41.94 42.55
Team Net Scored Below
Team     Net
Avg
WK 1
front
Wk 2
back
Wk 3
front
Wk 4
back
Wk 5
front
Wk 6
back
Wk 7
front
Wk 8
back
Wk 9
front
Wk10
front
Gjurich/Kleman     32.90 33 35 34 32 35 34 33 32 27 34
Hoppes/Jones     33.10 33 31 34 33 36 38 32 29 35 30
Hodges/A.Moyer     33.20 34 32 31 33 32 35 36 33 33 33
Wilk/Swartz     33.40 35 31 33 32 31 34 38 34 34 32
Steibing/Irwin     33.50 33 36 33 33 29 38 34 32 32 35
Hereshko/Murray     33.90 31 33 32 37 37 37 34 31 34 33
Lindsay/Notestine     34.00 31 35 30 36 37 37 34 33 32 35
Kolo/McCormick     34.10 31 36 34 37 30 35 33 31 34 40
B.Ficca/Ross     34.40 30 41 29 36 35 38 40 34 34 27
Kohler/Lipkin     34.60 34 35 37 35 35 37 31 31 35 36
Team played with sub
Team played with Ghost score
Opponent Net Scored Below
Team     Net
Avg
WK 1
front
Wk 2
back
Wk 3
front
Wk 4
back
Wk 5
front
Wk 6
back
Wk 7
front
Wk 8
back
Wk 9
front
 
Kolo/McCormick     31.89 31 35 30 32 29 34 40 29 27
Lindsay/Notestine     33.33 30 33 34 36 31 38 31 32 35
Gjurich/Kleman     33.44 33 31 32 35 32 35 38 33 32
Kohler/Lipkin     33.56 34 36 34 32 35 34 34 31 32
Hodges/A.Moyer     33.67 34 31 29 36 35 38 34 32 34
B.Ficca/Ross     33.78 31 36 31 33 35 37 33 34 34
Hereshko/Murray     34.22 31 35 34 33 36 38 36 31 34
Steibing/Irwin     34.44 33 41 33 37 30 37 32 33 34
Wilk/Swartz     34.56 33 32 33 37 37 37 33 34 35
Hoppes/Jones     34.78 35 35 37 36 37 35 34 31 33
Opponent played with sub
Opponent played with Ghost score